הדס לאור אשור - חינוך יצירתי, כתיבה ועריכה

עריכה לשונית מעולה »  ייעוץ ועריכה אקדמית מעולה לתואר ראשון שני ושלישי

ייעוץ ועריכה אקדמית | לתואר ראשון שני ושלישיתעריפי עריכה לסטודנטים
ייקבעו בשיחת תיאום מקדימה;

שירותי תרגום מאמרים | תרגום תיזות | תיזות באנגלית | תקציר דוקטורט באנגלית - צרו קשר

פגישת ייעוץ תימשך בהתאם לנדרש, בדרך כלל כשעתיים.   
בתום הפגישה יקבל הסטודנט בכתב את הישגי הפגישה, בהתאם לנושאים בהם התמקדנו. בדרך כלל מוקדשת הפגישה הראשונה למיקוד הנושא, הגדרת שאלת החקר, קביעת מבנה העבודה ומתן הנחיות לגבי הביבליוגרפיה. הפגישה יכולה להתמקד גם במיפוי הביבליוגרפיה הקיימת כבר בידי הסטודנט ובמתן הנחיות לכתיבת סקירה מחקרית. כל קושי יבוא על פתרונו.
המשך ייעוץ וליווי בדואר אלקטרוני - יוענקו לפי הצורך, וללא תשלום נוסף;

עריכת עומק לעבודה שכבר נכתבה: המחיר גמיש – תלוי בסוג העריכה הנדרשת ובהיקפה. 

משוב ראשוני ומועיל יימסר לכל סטודנט על כל טקסט שיישלח אלי - בתשלום סמלי. התשלום הסמלי יאפשר לי להעניק לסטודנט משוב בכתב (בדואר אלקטרוני) שיעמוד על נקודות החוזק והחולשה בעבודה; על-פי משוב זה אפשר יהיה להעריך את אופי העריכה הנדרשת בעבודה לצורך הגשתה ברמה ראויה. המשוב יכלול גם עמוד אחד ערוך, לדוגמה.
למשוב תצורף הצעת מחיר לעריכה מלאה.


 

 

 

 
ייעוץ לשוניייעוץ פדגוגיעריכה אקדמית
© כל הזכויות שמורות - הדס לאור אשור - חינוך יצירתי, כתיבה ועריכה
- בניית אתרי אינטרנט PureSimple -